Sự lo ngại

Rối loạn lo âu là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất, nhưng bản chất mãn tính và tàn tật của những tình trạng này thường bị đánh giá thấp nghiêm trọng. Điều này đã dẫn đến chẩn đoán và điều trị dưới mức. Tỷ lệ phổ biến suốt đời đối với bất kỳ rối loạn lo âu nào nằm trong khoảng từ 10,4 đến 28,8 phần trăm. Rối loạn lo âu là một nhóm các rối loạn tâm thần được đặc trưng bởi sự kết hợp khác nhau của các đặc điểm chính - lo lắng thái quá, sợ hãi, lo lắng, tránh né và các nghi thức cưỡng chế có liên quan đến suy giảm chức năng hoặc đau khổ đáng kể.

Lo lắng trong cơ sở chăm sóc ban đầu

 Công cụ sàng lọc

 • Thang điểm 7 mục về Rối loạn lo âu tổng quát (công cụ GAD7)
  • Thang điểm và đánh giá cho GAD-7
   • Điểm 5-9: Lo lắng nhẹ
   • Điểm 10-14: Lo lắng vừa phải
   • Điểm 15+: Lo lắng nghiêm trọng
  • Đối với điểm 10 trở lên, hãy tìm kiếm đánh giá thêm từ chuyên gia sức khỏe hành vi theo thông tin giới thiệu chương trình sức khỏe được cung cấp

Tài liệu thành viên