PTSD

Khoảng 60% người ở Hoa Kỳ trải qua ít nhất một chấn thương nặng trong đời, trong đó có khoảng 9% đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chẩn đoán PTSD. Tỷ lệ hiện mắc thay đổi tùy theo phơi nhiễm chấn thương của dân số nhưng được ước tính là 12% bệnh nhân ở cơ sở chăm sóc chính. PTSD thường không được chẩn đoán và không được điều trị, đặc biệt là ở người lớn chăm sóc sức khỏe ban đầu, nơi bệnh nhân thường xuất hiện với các khiếu nại chính khác và PTSD không được xem xét trong chẩn đoán phân biệt. Bản chất suy nhược của PTSD, cùng với các bệnh đi kèm đáng kể về thể chất, tâm lý và xã hội và các chi phí chăm sóc sức khỏe liên quan, cho thấy nhu cầu cải thiện nhận dạng và can thiệp thích hợp của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị

Tài liệu thành viên

Công cụ sàng lọc