Trầm cảm sau sinh

Trầm cảm sau sinh ảnh hưởng từ 12% đến 20% của phụ nữ trong năm đầu tiên sau khi sinh. Trầm cảm không được chẩn đoán và không được điều trị khiến phụ nữ có nhiều nguy cơ mắc bệnh và gặp khó khăn giữa các cá nhân và tâm lý xã hội. Ngoài ra, con cái của phụ nữ trầm cảm có tỷ lệ cao lo lắng, rối loạn gây rối và trầm cảm bắt đầu sớm trong cuộc sống và thường kéo dài đến tuổi trưởng thành.

Tài liệu thành viên

Công cụ sàng lọc