Rối loạn ăn uống

Những người mắc chứng rối loạn ăn uống có thể cho thấy một loạt các triệu chứng thường xảy ra dọc theo một chuỗi liên tục giữa Biếng ăn Nervosa và Bulimia Nervosa. Rối loạn ăn uống thường thấy ở nữ giới hơn; tuy nhiên nam giới cũng bị những rối loạn này. Tỷ lệ nữ / nam được ước tính từ 6: 1 đến 10: 1. Lo lắng về cân nặng là một triệu chứng chính ở cả chứng biếng ăn và chứng cuồng ăn. Một số bệnh nhân ban đầu mắc chứng Bulimia Nervosa sau đó có thể xuất hiện các triệu chứng biếng ăn. Bất kể nguồn gốc của việc giảm cân của họ là gì, những bệnh nhân nhẹ cân đáng kể sẽ yêu cầu một chương trình phục hồi dinh dưỡng được theo dõi về mặt y tế.

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị

Tài liệu thành viên

Công cụ sàng lọc

  • Câu hỏi về SCOFF
  • Thang điểm và đánh giá cho các câu hỏi của SCOFF:
    • Ghi một điểm cho mỗi câu trả lời "có"
    • Điểm từ hai trở lên cho thấy có khả năng mắc chứng Chán ăn Nervosa hoặc Bulimia Nervosa