Rối loạn phổ tự kỷ (ASD)

Rối loạn phổ tự kỷ (ASD) là một rối loạn phát triển có thể gây ra những thách thức xã hội, giao tiếp và hành vi đáng kể. Mặc dù bệnh tự kỷ có thể được chẩn đoán ở mọi lứa tuổi, nó được cho là một “rối loạn phát triển” vì các triệu chứng thường xuất hiện trong hai năm đầu đời.

Tự kỷ được biết đến như một chứng rối loạn “phổ” vì có sự khác biệt rộng rãi về loại và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng mà mọi người gặp phải. ASD xảy ra ở tất cả các nhóm dân tộc, chủng tộc và kinh tế. Phân tích mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ước tính cứ 68 trẻ thì có 1 trẻ mắc ASD.

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị

Tài liệu thành viên

Công cụ sàng lọc