Sự lo ngại

Rối loạn lo âu là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất, nhưng bản chất mãn tính và tàn tật của những tình trạng này thường bị đánh giá thấp nghiêm trọng. Điều này đã dẫn đến chẩn đoán và điều trị dưới mức. Tỷ lệ phổ biến suốt đời đối với bất kỳ rối loạn lo âu nào nằm trong khoảng từ 10,4 đến 28,8 phần trăm. Rối loạn lo âu là một nhóm các rối loạn tâm thần được đặc trưng bởi sự kết hợp khác nhau của các đặc điểm chính - lo lắng quá mức, sợ hãi, lo lắng, né tránh và các nghi thức cưỡng chế - có liên quan đến suy giảm chức năng hoặc đau khổ đáng kể.

Tài liệu thành viên

Công cụ sàng lọc