Rối loạn sử dụng rượu và chất gây nghiện

Các vấn đề về rượu và ma túy ảnh hưởng đến hơn 20 triệu người ở Hoa Kỳ. Beacon Health Options (Beacon) cam kết xác định và điều trị sớm chứng nghiện rượu và các chứng rối loạn do sử dụng ma túy khác để tăng cường sức khỏe tối ưu cho các thành viên. Để giúp đạt được mục tiêu đó, chúng tôi muốn làm việc với các nhà cung cấp để xác định tất cả các thành viên bị rối loạn rượu và ma túy khác và để tăng số lượng những thành viên được xác định có quyền tiếp cận với các dịch vụ SUD mà họ cần. 

Bộ dữ liệu và thông tin về hiệu quả chăm sóc sức khỏe (HEDIS®)1 Tờ tiền boa

Tài liệu thành viên

Công cụ sàng lọc

1 HEDIS là nhãn hiệu đã đăng ký của Ủy ban Quốc gia về Đảm bảo Chất lượng (NCQA).