Rối loạn sử dụng rượu và chất gây nghiện

Các vấn đề về rượu và ma túy ảnh hưởng đến hơn 20 triệu người ở Hoa Kỳ. Beacon Health Options cam kết xác định sớm và điều trị chứng nghiện rượu cũng như các chứng rối loạn do sử dụng ma túy khác để tăng cường sức khỏe tối ưu cho các thành viên. Để giúp đạt được mục tiêu đó, chúng tôi muốn làm việc với các nhà cung cấp để xác định tất cả các thành viên bị rối loạn rượu và ma túy khác, đồng thời tăng số lượng những thành viên được xác định có quyền truy cập vào các dịch vụ lạm dụng chất mà họ cần.

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị

Tài liệu thành viên

Công cụ sàng lọc