Trầm cảm vị thành niên

Tỷ lệ trầm cảm ở trẻ em và thanh thiếu niên dao động từ 2 đến 8 phần trăm dân số, tùy thuộc vào độ tuổi và các phương pháp được sử dụng để sàng lọc cá nhân. Bệnh trầm cảm không được chẩn đoán và không được điều trị khiến người ta có nhiều nguy cơ mắc bệnh và gặp khó khăn giữa các cá nhân cũng như tâm lý xã hội. Ngoài ra, trầm cảm có liên quan đến việc gia tăng nguy cơ có hành vi tự tử, đặc biệt là ở trẻ em trai vị thành niên.

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị

Tài liệu thành viên

Công cụ sàng lọc