ADHD

Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) là một trong những chứng rối loạn mãn tính phổ biến nhất ở trẻ em và mức độ phổ biến của nó đang gia tăng. Ước tính dựa trên một cuộc khảo sát năm 2011 đối với các bậc cha mẹ chỉ ra rằng khoảng 11% trẻ em từ 4 đến 17 tuổi đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn này. Cha mẹ của những đứa trẻ có chẩn đoán ADHD hiện tại, báo cáo rằng 6,1% con của họ đang dùng thuốc để điều trị. Trẻ ADHD có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát hành vi của mình trong môi trường trường học và xã hội và thường không đạt được tiềm năng học tập đầy đủ của mình. Ngoài ra, ADHD thường được tìm thấy cùng với các rối loạn tâm thần khác.

Chìa khóa để quản lý lâu dài hiệu quả trẻ ADHD là sự chăm sóc liên tục với các bác sĩ lâm sàng có kinh nghiệm trong điều trị ADHD. Tần suất và thời gian của các buổi theo dõi nên được cá nhân hóa cho từng gia đình và trẻ em, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng ADHD; mức độ mắc các bệnh tâm thần khác; đáp ứng với điều trị; và mức độ suy giảm trong các hoạt động gia đình, trường học, nơi làm việc hoặc các hoạt động liên quan đến bạn bè.

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị

Tài liệu thành viên

Công cụ sàng lọc