Bộ công cụ PCP

Hãy để chúng tôi giúp bạn khi cần chăm sóc sức khỏe hành vi cho bệnh nhân của bạn

Cơ sở chăm sóc ban đầu ngày càng trở thành tuyến xác định đầu tiên cho các vấn đề sức khỏe hành vi (BH), đặc biệt là đối với bệnh trầm cảm. Là bác sĩ y tế chính của bệnh nhân, bạn đã biết số lượng lớn bệnh nhân có biểu hiện rối loạn sức khỏe hành vi và thể chất. Beacon Heath Options (Beacon) hỗ trợ các PCP làm cơ sở điều trị cho nhiều loại chẩn đoán BH. Vì vậy, chúng tôi cung cấp cho bạn bộ công cụ này để giúp bạn xác định và các bước tiếp theo trong việc xử lý các điều kiện BH. Chúng tôi cam kết dẫn đầu việc tích hợp các dịch vụ y tế và BH với mục tiêu cải thiện kết quả của bệnh nhân.

Để biết thêm thông tin về Bộ công cụ PCP, hãy nhấp vào đây.
Để biết thêm các tài nguyên lâm sàng, hãy truy cập trang công cụ lâm sàng.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều nhà cung cấp dịch vụ có thể đóng góp vào việc chăm sóc bệnh nhân của bạn. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các nhà cung cấp, đặc biệt là các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và chăm sóc sức khỏe hành vi, chia sẻ thông tin có liên quan về chẩn đoán, thuốc và / hoặc điều trị để giúp cải thiện kết quả sức khỏe. Bệnh nhân của bạn phải đồng ý trước khi bạn chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp khác. Để hỗ trợ việc chia sẻ thông tin, có ba hình thức liên quan, cũng như thông tin chia sẻ thông tin sức khỏe:

Trường hợp giải quyết các vấn đề sức khỏe hành vi trong cơ sở chăm sóc ban đầu

Cơ sở chăm sóc ban đầu cho các dịch vụ sức khỏe hành vi tăng cường khả năng tiếp cận. Khi sức khỏe tâm thần và điều trị rối loạn sử dụng chất kích thích được tích hợp vào chăm sóc ban đầu, mọi người có thể tiếp cận các dịch vụ gần nhà hơn. Điều này cho phép bệnh nhân ở lại cộng đồng và duy trì các hoạt động hàng ngày.

  • Cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần trong các cơ sở chăm sóc ban đầu làm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử.
  • Điều trị các rối loạn tâm thần phổ biến ở các cơ sở chăm sóc ban đầu là hiệu quả về chi phí.
  • Phần lớn những người rối loạn tâm thần được điều trị trong dịch vụ chăm sóc ban đầu hợp tác có kết quả tốt, đặc biệt khi được liên kết với mạng lưới dịch vụ ở tuyến chăm sóc chuyên khoa và trong cộng đồng.