Mga Determinant ng Kalusugan ng Panlipunan (SDOH)

Ang mga panlipunan na tumutukoy sa kalusugan (SDOH) ay ang mga kondisyon sa mga kapaligiran kung saan ang mga tao ay ipinanganak, nabubuhay, natututo, nagtatrabaho, naglalaro, sumamba, at edad na nakakaapekto sa isang malawak na hanay ng mga kinalabasan sa kalusugan, paggana, at kalidad ng buhay at mga panganib.1 Gumagamit ang isang Healthy People 2030 ng isang balangkas na may kasamang limang magkakaibang mga domain ng SDOH:

  • Pag-access sa Kalusugan at Kalidad
  • Access sa Kalidad at Kalidad
  • Konteksto sa Panlipunan at Komunidad
  • Katatagan sa Pang-ekonomiya
  • Kapitbahayan at Built na Kapaligiran

Mga Tool sa Pag-screen

1 Malulusog na Tao 2030, Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng Estados Unidos, Opisina ng Pag-iwas sa Sakit at Pag-promosyon sa Kalusugan. Nakuha noong 4/8/2021, mula sa https://health.gov/healthypeople/objectives-and-data/social-determinants-health