PTSD

Humigit-kumulang 60% ng mga tao sa Estados Unidos ang nakakaranas ng hindi bababa sa isang matinding trauma sa kanilang buhay, kung saan humigit-kumulang na 9% ang nakakatugon sa buong pamantayan sa diagnostic para sa PTSD. Ang pagkalat ay nag-iiba ayon sa traumatiko na pagkakalantad ng isang populasyon ngunit tinatayang 12% ng mga pasyente na pangunahing pangangalaga. Ang PTSD ay madalas na hindi nai-diagnose at hindi ginagamot, lalo na sa pangunahing pangangalaga ng may sapat na gulang, kung saan ang mga pasyente na madalas na kasama ng iba pang mga punong reklamo at PTSD ay hindi isinasaalang-alang sa diagnosis ng kaugalian. Ang nakapanghihina na likas na katangian ng PTSD, kaakibat ng makabuluhang pisikal, sikolohikal, at panlipunang mga comorbidity at kaugnay na mga gastos sa pangangalaga ng kalusugan, ay nagpapakita ng pangangailangan para sa pinabuting pagkakakilanlan at naaangkop na interbensyon ng mga pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga.

Mga Alituntunin para sa Diagnosis at Paggamot

Mga Kagamitan sa Miyembro

Mga Tool sa Pag-screen