Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)

Humigit-kumulang 60 porsyento ng mga tao sa Estados Unidos ang nakakaranas ng hindi bababa sa isang matinding trauma sa kanilang buhay, kung saan humigit-kumulang na 9 porsiyento ang nakakatugon sa buong pamantayan sa diagnostic para sa PTSD. Ang pagkalat ay nag-iiba ayon sa traumatic na pagkakalantad ng isang populasyon ngunit tinatayang 12 porsyento ng mga pasyente na nasa pangunahing pangangalaga. Ang PTSD ay madalas na hindi nai-diagnose at hindi ginagamot, partikular sa pangunahing pangangalaga ng may sapat na gulang, kung saan ang mga pasyente na madalas na kasama ng iba pang mga punong reklamo at PTSD ay hindi isinasaalang-alang sa pagkakaiba-iba ng diagnosis. Ang nakapanghihina na katangian ng PTSD, kaakibat ng makabuluhang pisikal, sikolohikal, at panlipunang mga comorbidity at kaugnay na mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan, ipinapakita ang pangangailangan para sa pinabuting pagkakakilanlan at naaangkop na interbensyon ng mga pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga.

Mga Kagamitan sa Miyembro

Mga Tool sa Pag-screen