Postpartum Depression

Ang postpartum depression ay nakakaapekto sa pagitan ng 12% at 20% ng mga kababaihan sa loob ng unang taon pagkatapos ng paghahatid. Ang hindi na-diagnose at untreated depression ay naglalagay sa mga kababaihan ng mas mataas na peligro para sa karamdaman at mga paghihirap sa interpersonal at psychosocial. Bilang karagdagan, ang mga bata ng mga nalulumbay na kababaihan ay may mataas na rate ng pagkabalisa, nakakagambala at mga depressive na karamdaman na nagsisimula nang maaga sa buhay at madalas na magpapatuloy sa buhay ng may sapat na gulang.

Mga Kagamitan sa Miyembro

Mga Tool sa Pag-screen