Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)

Ang mahahalagang tampok ng obsessive-Compulsive Disorder (OCD) ay mga paulit-ulit na kinahuhumalingan (hal, mga paulit-ulit na ideya, saloobin, salpok, o imaheng sanhi ng marka ng pagkabalisa o pagkabalisa) at pamimilit o paulit-ulit na pag-uugali (hal. Paghuhugas ng kamay, pag-order, pag-check, pagbibilang, o inuulit na mga salitang ginamit upang maiwasan o mabawasan ang pagkabalisa o pagkabalisa). Ang mga kinahuhumalingan at pamimilit ay nakakain ng oras (tumagal ng higit sa isang oras bawat araw) at makabuluhang makagambala sa normal na gawain ng indibidwal, paggana ng trabaho, karaniwang mga aktibidad sa lipunan at / o mga relasyon sa iba. Hindi kasama sa OCD ang mga gawi tulad ng pagkagat ng mga kuko o negatibong saloobin.

Mga Kagamitan sa Miyembro

Mga Tool sa Pag-screen