Pagkalumbay

Ayon sa World Health Organization noong 2012, ang depression ay ang pangunahing sanhi ng kapansanan sa buong mundo at kumakatawan sa isang pandaigdigang hamon sa kalusugan ng publiko. Dahil sa maagang pagsisimula ng pang-nasa hustong gulang, ang epekto nito sa mga pag-uugali sa pamumuhay ay maaaring mag-ambag sa pagsisimula o paglala ng mga sakit na medikal. Tinatantiya din na ang halaga ng pagkalumbay ay nagkakahalaga ng mga employer sa $44 bilyon bawat taon sa pagkawala ng pagiging produktibo, higit sa tatlong beses na mas malaki kaysa sa tinatayang $13 bilyon na maiugnay sa mga may sakit na hindi nakaka-depress (Kessler, et al., Hunyo 2003).

Mapilit ang katibayan na ang mga indibidwal na may pagkalumbay ay mas mababa kaysa sa mga indibidwal na walang depression, sa mga tuntunin ng pangkalahatang kalusugan at paggana. Bilang karagdagan, ang gastos sa lipunan sa mga paggasta sa pangangalaga ng kalusugan pati na rin ang pagiging produktibo ay nangangailangan ng nakabalangkas na programa na naglalayong pagkilala, edukasyon at interbensyon upang mabawasan ang saklaw ng pagkalumbay at mga kaugnay na kundisyon.

Para sa mga mapagkukunan ng geriatric depression, mangyaring bisitahin ang aming pahina ng mga tool ng klinikal.

Mga Alituntunin para sa Diagnosis at Paggamot

Mga Kagamitan sa Miyembro

Mga Tool sa Pag-screen