Pagkalumbay

Ayon sa World Health Organization noong 2018, higit sa 300 milyong mga tao sa lahat ng edad ang dumaranas ng pagkalungkot. Ang depression ay ang nangungunang sanhi ng kapansanan sa buong mundo at isang pangunahing nag-aambag sa pangkalahatang pandaigdigang pasanin ng sakit. Dahil sa maagang pagsisimula ng matanda, ang epekto nito sa pag-uugali ng pamumuhay ay maaaring mag-ambag sa pagsisimula o paglala ng mga sakit na medikal.

Mapilit ang katibayan na ang mga indibidwal na may pagkalumbay ay mas mababa kaysa sa mga indibidwal na walang depression, sa mga tuntunin ng pangkalahatang kalusugan at paggana. Ang mga gastos sa lipunan sa mga paggasta sa kalusugan at pagiging produktibo ay nangangailangan ng nakabalangkas na programa na naglalayong pagkilala, edukasyon, at interbensyon upang mabawasan ang insidente ng pagkalumbay at mga kaugnay na kundisyon.

Para sa mga mapagkukunan ng geriatric depression, mangyaring bisitahin ang aming pahina ng mga tool ng klinikal.

Mga Alituntunin para sa Diagnosis at Paggamot

Set ng Impormasyon sa Pagkabisa at Impormasyon sa Kalusugan (HEDIS®)1 Mga Tip Sheet

Mga Kagamitan sa Miyembro

Mga Tool sa Pag-screen

1 Ang HEDIS ay isang rehistradong trademark ng National Committee for Quality Assurance (NCQA).