Autism Spectrum Disorder (ASD)

Ang Autism Spectrum Disorder (ASD) ay isang developmental disorder na maaaring maging sanhi ng mga makabuluhang hamon sa lipunan, komunikasyon, at pag-uugali. Bagaman maaaring masuri ang autism sa anumang edad, sinasabing ito ay isang "developmental disorder" dahil sa pangkalahatan ay lumilitaw ang mga sintomas sa unang dalawang taon ng buhay.

Ang Autism ay kilala bilang isang "spectrum" na karamdaman dahil mayroong malawak na pagkakaiba-iba sa uri at kalubhaan ng mga sintomas na nararanasan ng mga tao. Ang ASD ay nangyayari sa lahat ng mga pangkat etniko, lahi, at pang-ekonomiya. Ang pinakabagong pagtatasa mula sa Centers for Disease Control and Prevention ay tinatantiya na 1 sa 68 na mga bata ang may ASD.

Mga Alituntunin para sa Diagnosis at Paggamot

Mga Kagamitan sa Miyembro

Mga Tool sa Pag-screen