Pagkalumbay ng Bata

Ang paglaganap ng pagkalungkot sa mga bata at kabataan ay mula 2 hanggang 8 porsyento ng populasyon, depende sa edad at mga pamamaraang ginamit upang i-screen ang mga indibidwal. Ang hindi na-diagnose at hindi ginagamot na depression ay naglalagay sa mga tao ng mas mataas na peligro para sa karamdaman at interpersonal pati na rin ang mga kahirapan sa psychosocial. Bilang karagdagan, ang depression ay nauugnay sa mas mataas na peligro ng pag-uugali ng pagpapakamatay lalo na sa mga kabataan na kabataan.

Mga Alituntunin para sa Diagnosis at Paggamot

Mga Kagamitan sa Miyembro

Mga Tool sa Pag-screen