Zestaw narzędzi Texas Primary Care Toolkit

Beacon Health Options zobowiązuje się do zmniejszenia liczby wizyt na oddziałach ratunkowych, których można było uniknąć, oraz pobytów w szpitalu wśród członków ze złożonymi potrzebami, lękiem i / lub depresją w stanie Teksas.

Jedną z metod osiągnięcia tego zobowiązania jest zapewnienie lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej opcji dotyczących zasobów dotyczących zdrowia behawioralnego, narzędzi do badań przesiewowych i materiałów dla członków. Zaleca się, aby PCP przeanalizowali dostępne opcje i zdecydowali o ich zastosowaniu pod względem zastosowania i zakresu ich praktyki w identyfikacji i leczeniu członków z lękiem i / lub depresją. Zaleca się również, aby przedstawiciele PCP zapoznali się z innymi zaleceniami przedstawionymi przez odpowiednią organizację branżową.

Inną metodą osiągnięcia tego zobowiązania jest poprawa koordynacji opieki nad członkami z lękiem i / lub depresją między PCP a planami zdrowotnymi zakontraktowanymi z Beacon Health Options.

W przypadku skierowań do specjalisty ds. Zdrowia behawioralnego, poniżej znajdują się informacje kontaktowe dotyczące indywidualnego planu:

Razem możemy ograniczyć potencjalnie możliwe do uniknięcia wizyty na oddziałach ratunkowych i pobyty w szpitalu dla członków o złożonych potrzebach w stanie Teksas.