Niepokój

Zaburzenia lękowe należą do najczęstszych zaburzeń psychicznych, jednak przewlekły i powodujący kalectwo charakter tych stanów jest często poważnie niedoceniany. Doprowadziło to do niedodiagnozowania i niedostatecznego leczenia. Wskaźniki rozpowszechnienia w życiu jakiegokolwiek zaburzenia lękowego wahają się od 10,4 do 28,8 procent. Zaburzenia lękowe to grupa zaburzeń psychicznych charakteryzujących się różnymi kombinacjami kluczowych cech – nadmiernym lękiem, strachem, zmartwieniem, unikaniem i kompulsywnymi rytuałami, które są związane z upośledzeniem funkcjonowania lub znacznym cierpieniem.

Lęk w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej

 Narzędzia do badań przesiewowych

 • 7-elementowa skala uogólnionego zaburzenia lękowego (narzędzie GAD7)
  • Skala punktacji i oceny dla GAD-7
   • Wynik 5-9: łagodny niepokój
   • Punktacja 10-14: umiarkowany niepokój
   • Wynik 15+: Poważny niepokój
  • W przypadku wyniku 10 lub wyższego, poproś o dalszą ocenę od behawioralnego pracownika służby zdrowia zgodnie z dostarczonymi informacjami o skierowaniu do planu opieki zdrowotnej

Materiały prętów