Społeczne determinanty zdrowia (SDOH)

Społeczne determinanty zdrowia (SDOH) to warunki w środowiskach, w których ludzie się rodzą, żyją, uczą się, pracują, bawią się, kultu i wieku, które wpływają na szeroki zakres zdrowia, funkcjonowania i jakości życia oraz zagrożeń.1 Healthy People 2030 wykorzystuje framework, który obejmuje pięć różnych domen SDOH:

  • Dostęp do opieki zdrowotnej i jakość
  • Dostęp do edukacji i jakość
  • Kontekst społeczny i społecznościowy
  • Stabilność ekonomiczna
  • Okolica i środowisko zabudowane

Narzędzia do badań przesiewowych

1 Healthy People 2030, Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, Biuro ds. Zapobiegania Chorobom i Promocji Zdrowia. Pobrano 4/8/2021, z https://health.gov/healthypeople/objectives-and-data/social-determinants-health