Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Około 60 procent ludzi w Stanach Zjednoczonych doświadcza przynajmniej jednej ciężkiej traumy w swoim życiu, z czego około 9 procent spełnia pełne kryteria diagnostyczne PTSD. Częstość występowania różni się w zależności od narażenia na uraz w populacji, ale szacuje się, że wynosi 12% pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej. PTSD często pozostaje niezdiagnozowany i nieleczony, szczególnie w podstawowej opiece zdrowotnej dla dorosłych, gdzie pacjenci często zgłaszają się z innymi głównymi dolegliwościami, a PTSD nie jest brane pod uwagę w diagnostyce różnicowej. Wyniszczający charakter PTSD, w połączeniu z istotnymi fizycznymi, psychologicznymi i społecznymi chorobami współistniejącymi oraz powiązanymi kosztami opieki zdrowotnej, wskazuje na potrzebę lepszej identyfikacji i odpowiedniej interwencji przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej.

Materiały prętów

Narzędzia do badań przesiewowych