PTSD

Około 60% ludzi w Stanach Zjednoczonych doświadcza przynajmniej jednego ciężkiego urazu w swoim życiu, z czego około 9% spełnia pełne kryteria diagnostyczne PTSD. Częstość występowania różni się w zależności od traumatycznego narażenia populacji, ale szacuje się, że wynosi 12% pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. PTSD często pozostaje nierozpoznane i nieleczone, szczególnie w podstawowej opiece zdrowotnej dla dorosłych, gdzie pacjenci często zgłaszają inne główne dolegliwości, a PTSD nie jest brane pod uwagę w diagnostyce różnicowej. Wyniszczający charakter PTSD, w połączeniu z istotnymi fizycznymi, psychicznymi i społecznymi chorobami współistniejącymi oraz związanymi z nimi kosztami opieki zdrowotnej, wskazują na potrzebę lepszej identyfikacji i odpowiedniej interwencji ze strony lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Wytyczne dotyczące diagnozy i leczenia

Materiały prętów

Narzędzia do badań przesiewowych