Depresja poporodowa

Depresja poporodowa dotyka 12% do 20% kobiet w ciągu pierwszego roku po porodzie. Nierozpoznana i nieleczona depresja naraża kobiety na zwiększone ryzyko chorób oraz problemów interpersonalnych i psychospołecznych. Ponadto dzieci kobiet z depresją mają wysokie wskaźniki lęku, zaburzeń uciążliwych i depresyjnych, które pojawiają się we wczesnym okresie życia i często trwają w życiu dorosłym.

Materiały prętów

Narzędzia do badań przesiewowych