OCD

Podstawowymi cechami zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD) są nawracające obsesje, np. Uporczywe idee, myśli, impulsy, obrazy, które powodują wyraźny niepokój lub dystres oraz kompulsje; lub powtarzające się zachowania, np. mycie rąk, zamawianie, sprawdzanie stosowane w celu zapobiegania lub zmniejszania lęku lub dystresu. Obsesje i kompulsje są czasochłonne (zajmują więcej niż godzinę dziennie) i znacząco zakłócają normalną rutynę, funkcjonowanie w pracy, zwykłe czynności społeczne i / lub relacje z innymi osobami.

Materiały prętów

Narzędzia do badań przesiewowych