Zaburzenia odżywiania

People with eating disorders can show a broad range of symptoms often occurring along a continuum between anorexia nervosa and bulimia nervosa. Eating disorders are more commonly seen among females; however, males do suffer from these disorders too. The ratio of female to male prevalence is estimated as 6:1 to 10:1. Weight preoccupation is a primary symptom in both anorexia and bulimia. Some patients who initially present with bulimia nervosa may subsequently develop anorexic symptoms. Regardless of the origin of their weight loss, patients who are significantly underweight will require a medically monitored, nutritional rehabilitation program.

Materiały prętów

Narzędzia do badań przesiewowych

  • Pytania SCOFF
  • Skala punktacji i oceny dla pytań SCOFF:
    • Zdobądź jeden punkt za każdą odpowiedź „tak”
    • Wynik co najmniej dwa wskazuje na prawdopodobny przypadek jadłowstrętu psychicznego lub bulimii