Zaburzenia odżywiania

Osoby z zaburzeniami odżywiania mogą wykazywać szeroki zakres objawów, często występujących wzdłuż kontinuum między jadłowstrętem psychicznym a bulimią. Zaburzenia odżywiania są częściej obserwowane wśród kobiet; jednak mężczyźni również cierpią na te zaburzenia. Stosunek występowania kobiet do mężczyzn szacuje się na 6:1 do 10:1. Zaabsorbowanie wagą jest głównym objawem zarówno anoreksji, jak i bulimii. U niektórych pacjentów, u których początkowo występuje bulimia nervosa, mogą następnie rozwinąć się objawy anoreksji. Bez względu na przyczynę utraty wagi pacjenci ze znaczną niedowagą będą wymagali medycznie monitorowanego programu rehabilitacji żywieniowej.

Materiały prętów

Narzędzia do badań przesiewowych

  • Pytania SCOFF
  • Skala punktacji i oceny dla pytań SCOFF:
    • Zdobądź jeden punkt za każdą odpowiedź „tak”
    • Wynik co najmniej dwa wskazuje na prawdopodobny przypadek jadłowstrętu psychicznego lub bulimii