Zaburzenia odżywiania

Osoby z zaburzeniami odżywiania mogą wykazywać szeroki zakres objawów, często występujących wzdłuż kontinuum między jadłowstrętem psychicznym i bulimią nerwową. Zaburzenia odżywiania są częściej obserwowane wśród kobiet; jednak mężczyźni również cierpią na te zaburzenia. Stosunek częstości występowania kobiet do mężczyzn szacuje się na 6: 1 do 10: 1. Zaabsorbowanie wagi jest głównym objawem zarówno anoreksji, jak i bulimii. U niektórych pacjentów, którzy początkowo zgłaszają się z bulimią, mogą później rozwinąć się objawy anoreksji. Niezależnie od źródła utraty wagi, pacjenci ze znaczną niedowagą będą wymagali monitorowanego medycznie programu rehabilitacji żywieniowej.

Wytyczne dotyczące diagnozy i leczenia

Materiały prętów

Narzędzia do badań przesiewowych

  • Pytania SCOFF
  • Skala punktacji i oceny dla pytań SCOFF:
    • Zdobądź jeden punkt za każdą odpowiedź „tak”
    • Wynik co najmniej dwa wskazuje na prawdopodobny przypadek jadłowstrętu psychicznego lub bulimii