Depresja

Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2012 r. Depresja jest główną przyczyną niepełnosprawności na świecie i stanowi globalne wyzwanie dla zdrowia publicznego. Ze względu na wczesny rozwój choroby, jego wpływ na zachowania związane ze stylem życia może przyczyniać się do wystąpienia lub nasilenia chorób. Szacuje się również, że depresja kosztuje pracodawców $44 miliardy rocznie w postaci utraconej produktywności, ponad trzykrotnie więcej niż szacowany $13 miliard przypisywany osobom z chorobami nie depresyjnymi (Kessler i in., Czerwiec 2003).

Dowody są przekonujące, że osoby z depresją mają gorzej niż osoby bez depresji, jeśli chodzi o ogólny stan zdrowia i funkcjonowanie. Ponadto koszty ponoszone przez społeczeństwo w postaci wydatków na opiekę zdrowotną, jak również produktywność, wymagają zorganizowanego programowania ukierunkowanego na identyfikację, edukację i interwencję w celu zmniejszenia występowania depresji i związanych z nią schorzeń.

Aby zapoznać się z zasobami dotyczącymi depresji geriatrycznej, odwiedź nasz strona narzędzi klinicznych.

Wytyczne dotyczące diagnozy i leczenia

Materiały prętów

Narzędzia do badań przesiewowych