Depresja

Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2018 roku na depresję cierpi ponad 300 milionów ludzi w każdym wieku. Depresja jest główną przyczyną niepełnosprawności na całym świecie i jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do ogólnego globalnego obciążenia chorobami. Ze względu na jego wczesny początek w wieku dorosłym, jego wpływ na zachowania związane ze stylem życia może przyczyniać się do wystąpienia lub pogorszenia chorób medycznych.

Dowody przekonują, że osoby z depresją są mniej zamożne niż osoby bez depresji pod względem ogólnego stanu zdrowia i funkcjonowania. Te koszty ponoszone przez społeczeństwo w wydatkach na opiekę zdrowotną i produktywności wymagają ustrukturyzowanego programowania ukierunkowanego na identyfikację, edukację i interwencję w celu zmniejszenia częstości występowania depresji i związanych z nią stanów.

Aby zapoznać się z zasobami dotyczącymi depresji geriatrycznej, odwiedź nasz strona narzędzi klinicznych.

Wytyczne dotyczące diagnozy i leczenia

Zbiór danych i informacji o skuteczności opieki zdrowotnej (HEDIS®)1 Arkusze porad

Materiały prętów

Narzędzia do badań przesiewowych

1 HEDIS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Krajowego Komitetu Zapewnienia Jakości (NCQA).