Koordynacja opieki

Koordynacja opieki jest kluczowym elementem Ciągłość opieki, zdefiniowane przez Amerykańską Akademię Lekarzy Rodzinnych: „Ciągłość opieki dotyczy jakości opieki w czasie. Jest to proces, w którym pacjent i jego/jej zespół opieki prowadzony przez lekarza są wspólnie zaangażowani w bieżące zarządzanie opieką zdrowotną w kierunku wspólnego celu, jakim jest wysokiej jakości, opłacalna opieka medyczna. Ciągłość opieki jest zakorzeniona w długoterminowym partnerstwie pacjent-lekarz, w którym lekarz zna historię pacjenta z doświadczenia i może skutecznie integrować nowe informacje i decyzje z perspektywy całej osoby, bez szeroko zakrojonych badań lub przeglądu dokumentacji. Ciągłość opieki jest ułatwiona dzięki kierowanemu przez lekarza, zespołowemu podejściu do opieki zdrowotnej. Zmniejsza fragmentację opieki, a tym samym poprawia bezpieczeństwo pacjentów i jakość opieki.”

Koordynacja opieki została uznana przez Instytut Medycyny za kluczową strategię, która może poprawić skuteczność, bezpieczeństwo i wydajność amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej. Dobrze zaprojektowana, ukierunkowana koordynacja opieki, dostarczana właściwym osobom, może poprawić wyniki dla wszystkich: pacjentów, dostawców i płatników.1

Agencja Badań i Jakości Opieki Zdrowotnej (AHRQ) określa: Koordynacja opieki jako celowe organizowanie działań związanych z opieką nad pacjentem i dzielenie się informacjami między wszystkimi uczestnikami zajmującymi się opieką nad pacjentem w celu uzyskania bezpieczniejszej i bardziej efektywnej opieki.

Koordynacja opieki to szerokie pojęcie, które może mieć różne znaczenia w różnych placówkach opieki zdrowotnej. Najlepsze praktyki w zakresie koordynacji opieki powinny obejmować model, który ustala wspólny język, ustala oczekiwania i edukuje zespół opieki, aby upewnić się, że wszyscy członkowie zespołu opieki są wyrównani. Model powinien zawierać jasne definicje i kryteria analizy predykcyjnej i stratyfikacji ryzyka w populacji pacjentów. Silna stratyfikacja ryzyka stanowi metodę dostosowania opieki do tych osób, które są bardziej zagrożone. Model koordynacji opieki powinien również obejmować:

  • Identyfikacja interdyscyplinarnego zespołu opieki, w tym członków zespołu medycznego, behawioralnego, farmaceutycznego i społecznego, w celu zaspokojenia wszystkich indywidualnych potrzeb związanych ze zdrowiem, umożliwiając wszystkim członkom zespołu opiekuńczego pracę w całym kontinuum
  • Kompleksowa ocena w celu określenia potrzeb członków i barier w opiece
  • Strategia komunikacji, taka jak obchody, ciepłe przekazania i połączona elektroniczna dokumentacja medyczna lub elektroniczna dokumentacja medyczna (EHR/EMR), aby umożliwić wczesną interwencję i środki zapobiegawcze w celu utrzymania zdrowia członków
  • Solidny system monitorowania do dalszej opieki
  • Metody przeciwdziałania polipragmazji i masowemu stosowaniu benzodiazepin i innych substancji kontrolowanych
  • Bieżące działania doskonalące w celu oceny interwencji, monitorowania jakości i udoskonalania analiz predykcyjnych i metodologii stratyfikacji ryzyka

Najlepsze praktyki

Najlepsza praktyka dla populacji specjalnych

Zbiór danych i informacji o skuteczności opieki zdrowotnej (HEDIS®) [2]

Arkusze porad

Materiały prętów

Bibliografia
1 Koordynacja opieki. Treść ostatnio sprawdzana w sierpniu 2018 r. Agencja ds. Badań i Jakości Opieki Zdrowotnej, Rockville, MD. https://www.ahrq.gov/ncepcr/care/coordination.html
2 HEDIS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Krajowego Komitetu Zapewnienia Jakości (NCQA).
3 Co to jest koordynacja opieki? Treść ostatnio zrecenzowana w styczniu 2018 r. New England Journal of Medicine (NEJM) Catalyst https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.18.0291