Niepokój

Zaburzenia lękowe należą do najpowszechniejszych zaburzeń psychicznych, jednak przewlekły i powodujący niepełnosprawność charakter tych stanów jest często poważnie niedoceniany. Doprowadziło to do niedodiagnozowania i niedostatecznego leczenia. Wskaźniki chorobowości w ciągu całego życia dla doświadczania jakichkolwiek zaburzeń lękowych wahają się od 10,4% do 28,8%. Zaburzenia lękowe to grupa zaburzeń psychicznych charakteryzujących się różnymi kombinacjami kluczowych cech - nadmiernego lęku, strachu, zmartwienia, unikania i kompulsywnych rytuałów - które są związane z zaburzeniami funkcjonowania lub znacznym stresem.

Materiały prętów

Narzędzia do badań przesiewowych