Niepokój

Zaburzenia lękowe należą do najczęstszych zaburzeń psychicznych, jednak przewlekły i powodujący kalectwo charakter tych stanów jest często poważnie niedoceniany. Doprowadziło to do niedodiagnozowania i niedostatecznego leczenia. Wskaźniki rozpowszechnienia w życiu jakiegokolwiek zaburzenia lękowego wahają się od 10,4 do 28,8 procent. Zaburzenia lękowe to grupa zaburzeń psychicznych charakteryzujących się różnymi kombinacjami kluczowych cech – nadmiernym lękiem, strachem, zmartwieniem, unikaniem i kompulsywnymi rytuałami – które są związane z upośledzeniem funkcjonowania lub znacznym cierpieniem.

Materiały prętów

Narzędzia do badań przesiewowych