Zaburzenia związane z używaniem alkoholu i innych substancji

Alkohol i narkotyki dotykają ponad 20 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych. Beacon Health Options jest zaangażowana we wczesną identyfikację i leczenie alkoholu i innych zaburzeń związanych z używaniem narkotyków, aby promować optymalny stan zdrowia swoich członków. Aby pomóc w osiągnięciu tego celu, chcemy współpracować z dostawcami w celu zidentyfikowania wszystkich członków z zaburzeniami związanymi z alkoholem i innymi narkotykami oraz zwiększenia liczby zidentyfikowanych członków, którzy mają dostęp do potrzebnych im usług związanych z uzależnieniami.

Wytyczne dotyczące diagnozy i leczenia

Materiały prętów

Narzędzia do badań przesiewowych