Zaburzenia związane z używaniem alkoholu i innych substancji

Problemy alkoholowe i narkotykowe dotykają ponad 20 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych. Beacon Health Options (Beacon) angażuje się we wczesną identyfikację i leczenie zaburzeń związanych z używaniem alkoholu i innych narkotyków w celu promowania optymalnego zdrowia swoich członków. Aby pomóc w osiągnięciu tego celu, chcemy współpracować z dostawcami usług, aby zidentyfikować wszystkich członków z zaburzeniami związanymi z alkoholem i innymi narkotykami oraz zwiększyć liczbę zidentyfikowanych członków, którzy uzyskują dostęp do potrzebnych im usług SUD. 

Zbiór danych i informacji o skuteczności opieki zdrowotnej (HEDIS®)1 Arkusze porad

Materiały prętów

Narzędzia do badań przesiewowych

1 HEDIS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Krajowego Komitetu Zapewnienia Jakości (NCQA).