Depresja nastolatków

Częstość występowania depresji u dzieci i młodzieży waha się od 2% do 8% w populacji, w zależności od wieku i metod stosowanych do badań przesiewowych. Nierozpoznana i nieleczona depresja naraża ludzi na zwiększone ryzyko chorób oraz problemów interpersonalnych i psychospołecznych. Ponadto depresja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachowań samobójczych, szczególnie wśród dorastających chłopców.

Wytyczne dotyczące diagnozy i leczenia

Materiały prętów

Narzędzia do badań przesiewowych