ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest jednym z najczęstszych przewlekłych zaburzeń wieku dziecięcego i jego częstość występowania rośnie. Szacunki oparte na ankiecie rodziców z 2011 roku wskazują, że u około 11% dzieci w wieku od 4 do 17 lat zdiagnozowano to zaburzenie. Rodzice dzieci z obecnym rozpoznaniem ADHD poinformowali, że 6,1% ich dzieci zażywało leki na jego leczenie. Dzieci z ADHD mogą mieć trudności z kontrolowaniem swojego zachowania w szkole i otoczeniu społecznym i często nie osiągają pełnego potencjału akademickiego. Ponadto ADHD często występuje z innymi zaburzeniami psychicznymi.

Kluczem do skutecznego i długoterminowego leczenia dziecka z ADHD jest ciągłość opieki lekarzy doświadczonych w leczeniu ADHD. Częstotliwość i czas trwania sesji kontrolnych należy dostosować indywidualnie dla każdej rodziny i dziecka w zależności od nasilenia objawów ADHD; stopień współwystępowania innych chorób psychicznych; odpowiedź na leczenie; oraz stopień upośledzenia w domu, szkole, pracy lub zajęciach rówieśniczych.

Wytyczne dotyczące diagnozy i leczenia

Materiały prętów

Narzędzia do badań przesiewowych