Texas Toolkit voor eerstelijnszorg

Beacon Health Options zet zich in om mogelijk te voorkomen bezoeken aan de spoedeisende hulp en intramurale verblijven van leden met complexe behoeften en angst en / of depressie in de staat Texas te verminderen.

Een methode om deze toezegging na te komen, is door huisartsen (PCP's) opties te bieden met betrekking tot hulpmiddelen voor gedragsgezondheid, screeningtools en ledenmateriaal. Het wordt aanbevolen dat PCP's de geboden opties herzien en een besluit nemen over de toepasbaarheid en reikwijdte van hun praktijk bij de identificatie en behandeling van leden met angst en / of depressie. Het wordt ook aanbevolen dat PCP's andere aanbevelingen van hun toepasselijke handelsorganisatie onderzoeken.

Een andere methode om deze toezegging te bereiken, is het verbeteren van de coördinatie van de zorg voor leden met angst en / of depressie tussen PCP's en gezondheidsplannen die zijn afgesloten met Beacon Health Options.

Voor verwijzingen naar een beroepsbeoefenaar in de gedragszorg, zie hieronder de contactgegevens van het individuele plan:

Samen kunnen we mogelijk te voorkomen bezoeken aan de spoedeisende hulp en ziekenhuisverblijven verminderen voor de leden met complexe behoeften in de staat Texas.