Depressie

According to the World Health Organization in 2018, more than 300 million people of all ages suffer from depression. Depression is the leading cause of disability worldwide and is a major contributor to the overall global burden of disease. Due to its early adult onset, its effect on lifestyle behaviors may contribute to the onset or worsening of medical illnesses. The total economic burden of Major Depressive Disorder (MDD) is now estimated to be $210.5 billion per year, representing a 21.5 percent increase from $173.2 billion per year in 2005; nearly half of these costs are attributed to the workplace, including missed days from work and reduced productivity while at work, whereas almost half are due to direct medical costs (Greenberg, et al., 2015).

Het bewijs is overtuigend dat mensen met een depressie het minder goed hebben dan mensen zonder depressie, in termen van algehele gezondheid en functioneren. Deze kosten voor de samenleving op het gebied van zorguitgaven en productiviteit vereisen een gestructureerde programmering gericht op identificatie, educatie en interventie om de incidentie van depressie en de bijbehorende aandoeningen te verminderen.

Depressie in de eerstelijnszorg

Screening Tools

Klik hier voor toegang tot de PHQ-9 in andere talen.

 Ledenmaterialen