Sociale gezondheidsdeterminanten (SDOH)

Sociale determinanten van gezondheid (SDOH) zijn de omstandigheden in de omgevingen waar mensen worden geboren, leven, leren, werken, spelen, aanbidden en ouder worden en die een breed scala aan resultaten en risico's op het gebied van gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven beïnvloeden.1 Healthy People 2030 maakt gebruik van een raamwerk dat vijf verschillende SDOH-domeinen omvat:

  • Toegang tot gezondheidszorg en kwaliteit
  • Toegang tot onderwijs en kwaliteit
  • Sociale en gemeenschapscontext
  • Economische stabiliteit
  • Buurt en gebouwde omgeving

Screening Tools

1 Healthy People 2030, US Department of Health and Human Services, Office of Disease Prevention and Health Promotion. Ontvangen 4/8/2021, van https://health.gov/healthypeople/objectives-and-data/social-determinants-health