Schizofrenie

Schizofrenie is een chronische, ernstige en invaliderende hersenaandoening die mensen door de geschiedenis heen heeft getroffen. Ongeveer 1 procent van de Amerikanen heeft deze ziekte.

Mensen met de stoornis kunnen stemmen horen die andere mensen niet horen. Ze denken misschien dat andere mensen hun gedachten lezen, hun gedachten beheersen of plannen maken om hen kwaad te doen. Dit kan mensen met de ziekte bang maken en ze teruggetrokken of extreem geagiteerd maken. Mensen met schizofrenie hebben misschien geen zin als ze praten. Ze kunnen uren zitten zonder te bewegen of te praten. Soms lijken mensen met schizofrenie prima in orde totdat ze praten over wat ze echt denken.

De behandeling helpt bij het verlichten van veel symptomen van schizofrenie, maar de meeste mensen met de aandoening kunnen hun hele leven met symptomen omgaan. Veel mensen met schizofrenie kunnen echter een lonend en zinvol leven leiden in hun gemeenschap. Onderzoekers ontwikkelen effectievere medicijnen en gebruiken nieuwe onderzoeksinstrumenten om de oorzaken van schizofrenie te begrijpen. In de komende jaren kan dit werk de ziekte helpen voorkomen en beter behandelen.

Als u vermoedt dat een patiënt mogelijk schizofrenie of een andere psychotische stoornis heeft, verwijs dan naar een psychiater of een andere psychiatrisch specialist met de expertise om deze aandoeningen te diagnosticeren en te behandelen. Bel Beacon Health Strategies voor hulp. De materialen in dit gedeelte van de toolkit zijn informatief en mogen niet worden gebruikt om schizofrenie of een psychotische stoornis te diagnosticeren en te behandelen.

Ledenmaterialen