Posttraumatische stressstoornis (PTSD)

Ongeveer 60 procent van de mensen in de Verenigde Staten ervaart minstens één ernstig trauma in hun leven, waarvan ongeveer 9 procent voldoet aan de volledige diagnostische criteria voor PTSS. De prevalentie hangt af van de traumatische blootstelling van een populatie, maar wordt geschat op 12 procent van de patiënten in de eerste lijn. PTSS wordt vaak niet gediagnosticeerd en behandeld, vooral in de eerstelijnszorg voor volwassenen, waar patiënten vaak andere hoofdklachten hebben en PTSS niet wordt meegenomen in de differentiële diagnose. De slopende aard van PTSS, in combinatie met de aanzienlijke fysieke, psychologische en sociale comorbiditeiten en gerelateerde zorgkosten, tonen de noodzaak aan voor een betere identificatie en passende interventie door eerstelijnszorgverleners.

Ledenmaterialen

Screening Tools