PTSD

Ongeveer 60% van mensen in de Verenigde Staten ervaren minstens één ernstig trauma tijdens hun leven, waarvan ongeveer 9% voldoen aan de volledige diagnostische criteria voor PTSD. De prevalentie varieert afhankelijk van de traumatische blootstelling van een populatie, maar wordt geschat op 12% van patiënten in de eerstelijnszorg. PTSD wordt vaak niet gediagnosticeerd en onbehandeld, vooral in de eerstelijnszorg voor volwassenen, waar patiënten vaak andere hoofdklachten hebben en PTSD niet in de differentiële diagnose wordt meegenomen. De slopende aard van PTSD, in combinatie met de aanzienlijke fysieke, psychologische en sociale comorbiditeiten en gerelateerde kosten voor gezondheidszorg, tonen de noodzaak aan van verbeterde identificatie en gepaste interventie door eerstelijnszorgverleners.

Richtlijnen voor diagnose en behandeling

Ledenmaterialen

Screening Tools