Eet stoornissen

Mensen met een eetstoornis kunnen een breed scala aan symptomen vertonen die vaak voorkomen langs een continuüm tussen Anorexia Nervosa en Bulimia Nervosa. Eetstoornissen komen vaker voor bij vrouwen; mannen lijden echter ook aan deze aandoeningen. De verhouding tussen de prevalentie van vrouwen en mannen wordt geschat van 6: 1 tot 10: 1. Gewichtspreoccupatie is een primair symptoom bij zowel anorexia als boulimie. Sommige patiënten die aanvankelijk boulimia nervosa vertonen, kunnen later anorexia-symptomen ontwikkelen. Ongeacht de oorsprong van hun gewichtsverlies, hebben patiënten met aanzienlijk ondergewicht een medisch gecontroleerd voedingsrevalidatieprogramma nodig.

Richtlijnen voor diagnose en behandeling

Ledenmaterialen

Screening Tools

  • SCOFF Vragen
  • Scoring- en beoordelingsschaal voor SCOFF-vragen:
    • Scoor een punt voor elk "ja" antwoord
    • Een score van twee of hoger duidt op een waarschijnlijk geval van anorexia nervosa of boulimia nervosa