Eet stoornissen

Mensen met een eetstoornis kunnen een breed scala aan symptomen vertonen die vaak voorkomen langs een continuüm tussen anorexia nervosa en boulimia nervosa. Eetstoornissen komen vaker voor bij vrouwen; mannen hebben echter ook last van deze aandoeningen. De verhouding tussen vrouwen en mannen wordt geschat op 6:1 tot 10:1. Gewichtspreoccupatie is een primair symptoom bij zowel anorexia als boulimia. Sommige patiënten die zich aanvankelijk presenteren met boulimia nervosa, kunnen later symptomen van anorexia ontwikkelen. Ongeacht de oorsprong van hun gewichtsverlies, hebben patiënten met aanzienlijk ondergewicht een medisch gecontroleerd voedingsrehabilitatieprogramma nodig.

Ledenmaterialen

Screening Tools

  • SCOFF Vragen
  • Scoring- en beoordelingsschaal voor SCOFF-vragen:
    • Scoor een punt voor elk "ja" antwoord
    • Een score van twee of hoger duidt op een waarschijnlijk geval van anorexia nervosa of boulimia nervosa