Coördinatie van zorg

Zorgcoördinatie is een belangrijk onderdeel van Continuïteit van zorg, gedefinieerd door de American Academy of Family Physician: "Continuïteit van zorg houdt zich bezig met de kwaliteit van zorg in de loop van de tijd. Het is het proces waarbij de patiënt en zijn/haar door een arts geleide zorgteam samen betrokken zijn bij het doorlopende zorgmanagement met als gezamenlijke doel hoogwaardige, kosteneffectieve medische zorg. Continuïteit van zorg is geworteld in een langdurige samenwerking tussen patiënt en arts, waarbij de arts de geschiedenis van de patiënt uit ervaring kent en nieuwe informatie en beslissingen vanuit het perspectief van de hele persoon efficiënt kan integreren zonder uitgebreid onderzoek of beoordeling van dossiers. De continuïteit van de zorg wordt mogelijk gemaakt door een door artsen geleide, teamgebaseerde benadering van gezondheidszorg. Het vermindert versnippering van zorg en verbetert daarmee de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.”

Zorgcoördinatie wordt door het Institute of Medicine geïdentificeerd als een belangrijke strategie die het potentieel heeft om de effectiviteit, veiligheid en efficiëntie van het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem te verbeteren. Goed ontworpen, gerichte zorgcoördinatie die aan de juiste mensen wordt geleverd, kan de resultaten voor iedereen verbeteren: patiënten, zorgverleners en betalers.1

Het Agentschap voor Onderzoek en Kwaliteit in de Gezondheidszorg (AHRQ) definieert: Zorgcoördinatie zoals het doelbewust organiseren van activiteiten voor patiëntenzorg en het delen van informatie tussen alle deelnemers die betrokken zijn bij de zorg van een patiënt om veiligere en effectievere zorg te bereiken.

Zorgcoördinatie is een breed begrip en kan in verschillende zorginstellingen verschillende betekenissen hebben. De beste praktijken op het gebied van zorgcoördinatie moeten een model bevatten dat gemeenschappelijke taal vastlegt, verwachtingen stelt en het zorgteam opleidt om ervoor te zorgen dat alle leden van het zorgteam op één lijn zitten. Het model moet duidelijke definities en criteria bevatten voor voorspellende analyses en risicostratificatie van de patiëntenpopulatie. Een sterke risicostratificatie biedt een methode om de zorg af te stemmen op die personen met een groter risico. Het zorgcoördinatiemodel moet ook het volgende omvatten:

  • Identificatie van het interdisciplinaire zorgteam, inclusief medische, gedrags-, apotheek- en sociale teamleden, om aan alle gezondheidsgerelateerde individuele behoeften te voldoen, zodat alle leden van het zorgteam over het hele continuüm kunnen werken
  • Uitgebreide beoordeling om de behoeften en barrières van de leden voor zorg vast te stellen
  • Communicatiestrategie zoals rondes, warme overdrachten en aangesloten elektronische medische dossiers of elektronische medische dossiers (EPD/EMR) om vroegtijdige interventie en preventieve maatregelen mogelijk te maken om leden gezond te houden
  • Robuust monitoringsysteem voor nazorg
  • Methoden om polyfarmacie en willekeurig gebruik van benzodiazepinen en andere gereguleerde stoffen aan te pakken
  • Voortdurende verbeteringsactiviteiten om interventies te evalueren, kwaliteit te bewaken en voorspellende analyses en risicostratificatiemethoden te verfijnen

Beste oefening

Beste praktijken voor speciale populaties

Gegevens- en informatieset voor effectiviteit in de gezondheidszorg (HEDIS®) [2]

Tip bladen

Ledenmaterialen

Referenties
1 Zorg Coördinatie. Inhoud laatst beoordeeld in augustus 2018. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. https://www.ahrq.gov/ncepcr/care/coordination.html
2 HEDIS is een geregistreerd handelsmerk van de National Committee for Quality Assurance (NCQA).
3 Wat is zorgcoördinatie? Inhoud laatst beoordeeld Januari 2018 New England Journal of Medicine (NEJM) Catalyst https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.18.0291