Adolescente depressie

De prevalentie van depressie bij kinderen en adolescenten varieert van 2 tot 8 procent van de bevolking, afhankelijk van de leeftijd en de methoden die worden gebruikt om individuen te screenen. Niet-gediagnosticeerde en onbehandelde depressie plaatst mensen met een verhoogd risico op ziekte en interpersoonlijke en psychosociale problemen. Bovendien wordt depressie geassocieerd met een verhoogd risico op suïcidaal gedrag, vooral bij adolescente jongens.

Richtlijnen voor diagnose en behandeling

Ledenmaterialen

Screening Tools