Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)

Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) is een van de meest voorkomende chronische kinderstoornissen en de prevalentie ervan neemt toe. Nationale onderzoeksgegevens uit 2016 geven aan dat 9,4 procent van de kinderen in de Verenigde Staten van 2 tot 17 jaar een ADHD-diagnose heeft gehad, waaronder 2,4 procent van de kinderen van 2 tot 5 jaar. In dat nationale onderzoek had 8,4 procent van de kinderen van 2 tot 17 jaar momenteel ADHD, wat neerkomt op 5,4 miljoen kinderen. Van de kinderen en adolescenten met huidige ADHD gebruikte bijna tweederde medicatie en ongeveer de helft had het afgelopen jaar een gedragstherapie voor ADHD ondergaan. Bijna een kwart had geen van beide soorten behandeling van ADHD gehad.

Symptomen van ADHD komen voor in de kindertijd en de meeste kinderen met ADHD zullen symptomen en stoornissen blijven vertonen tijdens de adolescentie en tot in de volwassenheid. Kinderen met ADHD kunnen moeite hebben om hun gedrag op school en in de sociale omgeving te beheersen en halen vaak niet hun volledige academische potentieel. Bovendien komt ADHD vaak voor bij andere psychiatrische stoornissen.

De sleutel tot effectieve langetermijnbehandeling van het kind met ADHD is continuïteit van de zorg met clinici die ervaring hebben met de behandeling van ADHD. De frequentie en duur van follow-upsessies moeten voor elk gezin en elk kind worden geïndividualiseerd, afhankelijk van de ernst van de ADHD-symptomen; de mate van comorbiditeit van andere psychiatrische aandoeningen; de reactie op de behandeling; en de mate van beperking bij thuis-, school-, werk- of leeftijdsgerelateerde activiteiten.

Richtlijnen voor diagnose en behandeling

Gegevens- en informatieset over de effectiviteit van de gezondheidszorg (HEDIS®)1 Tip bladen

Ledenmaterialen

Screening Tools

1 HEDIS is een geregistreerd handelsmerk van de National Committee for Quality Assurance (NCQA).