ADHD

Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) is een van de meest voorkomende chronische stoornissen bij kinderen en de prevalentie ervan neemt toe. Schattingen op basis van een enquête onder ouders uit 2011 geven aan dat bij ongeveer 11% van kinderen van 4 tot 17 jaar de stoornis is vastgesteld. Ouders van kinderen met de huidige ADHD-diagnose meldden dat 6.1% van hun kinderen medicatie namen om het te behandelen. Kinderen met ADHD kunnen moeite hebben om hun gedrag op school en in de sociale omgeving te beheersen en halen vaak hun volledige academische potentieel niet. Bovendien wordt ADHD vaak gevonden bij andere psychiatrische stoornissen.

De sleutel tot effectieve langetermijnbehandeling van het kind met ADHD is continuïteit van de zorg met clinici die ervaring hebben met de behandeling van ADHD. De frequentie en duur van follow-upsessies moeten voor elk gezin en elk kind worden geïndividualiseerd, afhankelijk van de ernst van de ADHD-symptomen; de mate van comorbiditeit van andere psychiatrische aandoeningen; de reactie op de behandeling; en de mate van beperking bij thuis-, school-, werk- of leeftijdsgerelateerde activiteiten.

Richtlijnen voor diagnose en behandeling

Ledenmaterialen

Screening Tools