Անհանգստություն

Տագնապային խանգարումները հոգեկան խանգարումների ամենատարածված տեսակներից են, այդուհանդերձ այդ պայմանների քրոնիկական և խանգարող բնույթը հաճախ լրջորեն թերագնահատվում է: Դա հանգեցրել է թերագնահատման և թերբուժման: Anxietyանկացած անհանգստության խանգարման ենթարկվելու ընթացքում կյանքի տարածվածության տեմպերը տատանվում են 10.4%- ից 28.8%: Անհանգստության խանգարումները հոգեկան խանգարումների խումբ են, որոնք բնութագրվում են հիմնական առանձնահատկությունների տարբեր համակցություններով `ավելորդ անհանգստություն, վախ, անհանգստություն, խուսափում և հարկադիր ծեսեր, որոնք կապված են թույլ աշխատանքի կամ էական տագնապի հետ:

Անդամների նյութեր

Screenուցադրման գործիքներ