افسردگی پس از زایمان

افسردگی پس از زایمان بین 12 تا 20 درصد از زنان را در اولین سال پس از زایمان تحت تأثیر قرار می دهد. افسردگی تشخیص داده نشده و درمان نشده زنان را در معرض خطر بیشتر بیماری ها و مشکلات بین فردی و روانی قرار می دهد. علاوه بر این ، کودکان زنان افسرده دارای میزان بالای اضطراب و اختلالات مخرب/افسردگی هستند که در اوایل زندگی شروع می شوند و اغلب تا بزرگسالی ادامه می یابد.

مواد عضو

ابزارهای غربالگری