افسردگی پس از زایمان

افسردگی پس از زایمان در سال اول پس از زایمان بین 12% و 20% زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. افسردگی تشخیص داده نشده و درمان نشده زنان را در معرض خطر ابتلا به بیماری و مشکلات بین فردی و روانی قرار می دهد. علاوه بر این ، کودکان زنان افسرده دارای میزان بالایی از اضطراب ، اختلالات برهم زننده و افسردگی هستند که از اوایل زندگی آغاز می شود و اغلب تا بزرگسالی ادامه دارد.

مواد عضو

ابزارهای غربالگری