وسواس-اختلال اجباری (OCD)

ویژگی های اساسی اختلال وسواس فکری عملی (وسواس فکری عملی) وسواس های مکرر (به عنوان مثال ، ایده های مداوم ، افکار ، تکانه ها یا تصاویری است که باعث اضطراب یا پریشانی مشخص می شود) و اجبارها یا رفتارهای تکراری (به عنوان مثال ، شستن دست ، سفارش ، بررسی ، شمارش ، یا تکرار کلماتی که برای جلوگیری یا کاهش اضطراب یا پریشانی استفاده می شود). وسواس و اجبارها وقت گیر است (بیش از یک ساعت در روز به طول می انجامد) و به طور قابل توجهی در روال عادی فرد ، عملکرد شغلی ، فعالیت های اجتماعی معمول و / یا روابط با دیگران اختلال ایجاد می کند. OCD شامل عادت هایی مانند ناخن جویدن یا افکار منفی نیست.

مواد عضو

ابزارهای غربالگری