اختلال طیف اوتیسم (ASD)

اختلال طیف اوتیسم (ASD) یک اختلال رشدی است که می تواند چالش های مهم اجتماعی ، ارتباطی و رفتاری ایجاد کند. اگرچه اوتیسم در هر سنی قابل تشخیص است ، گفته می شود که این اختلال یک "اختلال رشد" است زیرا علائم به طور کلی در دو سال اول زندگی ظاهر می شود.

اوتیسم به عنوان یک اختلال طیف شناخته می شود زیرا تنوع زیادی در نوع و شدت علائم افراد وجود دارد. ASD در همه گروه های قومی ، نژادی و اقتصادی رخ می دهد. آخرین تجزیه و تحلیل مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری تخمین می زند که از هر 68 کودک 1 نفر ASD دارد.

رهنمودهایی برای تشخیص و درمان

مواد عضو

ابزارهای غربالگری