اختلال در مصرف الکل و مواد

مشکلات الکل و مواد مخدر بیش از 20 میلیون نفر در ایالات متحده را تحت تأثیر قرار داده است. Beacon Health Options متعهد به شناسایی و درمان به موقع الکل و سایر اختلالات استفاده از مواد مخدر برای ارتقا optimal سلامت مطلوب برای اعضای خود است. برای کمک به این هدف ، ما می خواهیم با ارائه دهندگان همکاری کنیم تا تمام اعضای مبتلا به الکل و سایر اختلالات دارویی را شناسایی کنیم و تعداد اعضای شناسایی شده را که به خدمات سو abuse مصرف مواد مورد نیاز دسترسی دارند ، افزایش دهیم.

رهنمودهایی برای تشخیص و درمان

مواد عضو

ابزارهای غربالگری